Kredietbank

bedrijf logo

In opdracht van Kredietbank Limburg maakte Breekijzer een videoreeks van drie vlogs. Volgens Kredietbank Limburg is de drempel momenteel te hoog om als hulpbehoevende in contact te komen met de Kredietbank, terwijl zij wel de juiste ondersteuning en begeleiding kunnen bieden. Om meer in beeld te brengen wat de toegevoegde waarde van de Kredietbank kan zijn, werd Breekijzer ingeschakeld.

  • De behoefte

Kredietbank Limburg was op zoek naar een effectieve manier van communicatie die aansloot bij de inspirerende verhalen en ervaringen van hun doelgroep. Tevens organiseerden zij een evenement met diverse sprekers, dat ook vastgelegd moest worden. Omdat het vaak om persoonlijke en heftige verhalen gaat, was de inhoudelijke boodschap en de professionele uitstraling erg belangrijk. Toch moesten de vlogs ook weer niet te ‘zwaar’ worden; het draaide immers om de positieve boodschap die overgebracht moest worden. Vanuit deze standpunten hebben zij gekozen om een vlog serie te creëren samen met Breekijzer. Het uiteindelijke doel van Kredietbank Limburg was om mensen te laten inzien dat het vragen om hulp vaak alleen maar positieve gevolgen kan hebben.

  • Creatief concept

Middels het ontwikkelen van een driedelige vlog-serie werd de doelgroep van Kredietbank Limburg meegenomen in de werkzaamheden en toegevoegde waarde, om vervolgens ook verhalen van deelnemers te horen en de werkwijze te laten zien. Om de vlogs interactief en persoonlijk te maken werden diverse teamleden van Kredietbank Limburg geïnterviewd, zodat zij telkens hun eigen, persoonlijke verhaal en motivatie konden vertellen. Tevens kwamen de personen die zelf in contact waren gekomen met de Kredietbank ook aan het woord, wat resulteerde in drie inspirerende én verschillende vlogs.

  • Oplevering

Op een mooie wijze vertelden werknemers en betrokkenen van de Kredietbank Limburg over de trajecten die er gevolgd kunnen worden. Hierin kwam voornamelijk naar voren dat het begrijpelijk is dat mensen het moeilijk mogen vinden om financieel advies te vragen, maar dat dit uiteindelijk wel de beste keuze is. Breekijzer zorgde voor een vlog waarin de persoonlijke verhalen en ervaringen centraal in stonden, zodat de boodschap duidelijk werd overgebracht.

  • Resultaat

De vlog-serie werd organisch verspreid via het Facebook-kanaal van Kredietbank Limburg en heeft een (organisch) bereik gegenereerd van 1.600 views. Tevens werden de beelden intern gedeeld met het hele Kredietbank-team.

DE VLOG(S)

Dit zijn de vlogs die zijn opgeleverd naar de behoefte van onze klant!